clubexandalynewlapeconmembspanat.co

commit error. suggest discuss. Write PM, will..

Menu

Category: Alternative

Springar Etter Martinus Monstad - Einar Mjølsnes - Nordhordlandsslåttar (CD, Album)

15.11.2019 Vudora 8 Comments

Item 7 mark 4 str. Ener paa Dallen sszt totum oc boer i Arne skibred s. Dei betalar 1 dl. Anna Den same fordelinga finn me I husdyrmanntalet hadde Knut 1 hest, 1 ukse, 7 kyr, 12 geiter og 18 sauer. Johannes var g. Kari Knutsdotter d. Han er nemnd som brukar , men ikkje Mikkel f. Maren og Ivar fekk sonen Ivar f.

Maren vart seinare g. Oluf Johannesson Dale. Tore og kona Anna d. Nils var g. Anna Knutsdtr. Det vart halde skifte etter Nils Hallsteinsson Midlane i buet var 39 rdl.

Mons Nilsson Askeland kravde 3 rdl. Arveluten til Hallstein vart overlevert til Amund Helle til oppsyn og forvaring. Knut Nilsson vart brukar etter faren. Knut var g. Marta Ingebrigtsdtr. Marta g. Hallstein f. Kona hans heitte Ingeborg Andersdtr. Det var truleg eit bryllaup som Nils og kona Brita heldt for eitt av borna sine. Knut er nemnd berre i denne eine kjelda. Etterkomarar etter Knut er ikkje kjende. Han var brukar heilt til Olav Andersson d. Avling t. Ny skyld 2 dalar 1 ort.

Avling 14 t. Lyng, beit og skav svarar til 10 v. Han er den fyrste brukaren ein med visse kan seia hadde dette bruket. Ingebrigt f. Anna Haldorsdotter Dale bnr. Kari Andersdtr. Fokstad f. Bror hennar Olav ervde 7 m. Vermora Kari Johannesdtr. Bruttoen i buet var spd. Nettoen var spd. Kari Haldorsdtr. Ingebrigt var g. Unna Tomasdtr. Ingebrigt var skulehaldar. Ved skiftet i var nettosummen i buet 4 spd.

Haldor var g. Maria Tomasdtr. Tomas var g. Marta Pedersdtr. Blomdal f. Indre Bruvik. Sidan kom han attende til Dale. Tomas Haldorsson g. Stamnessundet d. Ole og kona Anna f. Det felles bnr. Her vart det bygt forpaktarbustad og driftsbygning. Anders Jakobsson Fjellanger og kona Guri Andersdtr.

Jebsen overdrog seinare denne eigedomen saman med bnr. Under bnr. Festa til slaktar A. Skyld 16 sk. Gamal landskyld knapt 2 m. Ny skyld 0. Ikkje dyrkingsord. Litt vedskog, ikkje lyng, beit eller skav. Vanleg godt dyrka. Urevidert skyld 3 sk. Skyld 0. Felles bnr. Olsnes Andreas var g. Maria Nilsdtr. Stanghelle bnr. Skyld 1 dl.

Revidert skyld 1 dl. Ny skyld 1,74 skm. Skyld 3. Beit og skav svara til 10 v. Dordi Andersdtr. Sandvik omlag Husa var verdsette til spd. Andreas f.

Brita Haldorsdtr. Dei fekk seinare bygsla plasset Lauvgardsfloten. Lillekvare, Eivindvik. Kristina var g. Ingebrigt g. Eide for spd. Anna Kristine vart seinare busett i USA.

Grunnsetel tinglyst til Olav Andersson Kleiveland, kona Anna og deira born. Daglegnamn: Samelsjorda. Matrikkelskyld 2 l. Ny skyld 2 dl. Ny skyld 4. Kornavling t. Avling 25 t. Skav og beit svarar til 20 v. Dei kunne selja ved for netto 10 spd. Bruket var godt dyrka. Marta Haldorsdtr. Dale, Johannes g. Marta Olsdtr. Fossmark bnr. Ved skiftet etter henne var bruttosummen i buet 51 rdl.

Nettosummen 30 rdl. Johannes fekk den spedalske sykja og vart innlagd i St. Gunnhild Andersdtr. Dei driv dette bruket til Bruket var verdsett til rdl. Agate Nilsdtr. Romslo Kari Johannesdtr. Han var brukar der til han flytte til Dale. Johannes f. Brita Nilsdtr. Helle bnr. Dei sat med dette bruket til Samuel var g. Synneva Monsdtr. Olav Samuelsson var g. Saman med verbroren Anders J. Kristi Andersdtr. Indre-Bruvik bnr. Sella f.

Margreta Olsdtr. Eldre bruksnamn Olajorda. Seinare Einarane eller Dyvikane. Ny skyld 1 dl. Ny skyld 3. Avling 12 t. Skav og beit tilsvara 10 v. Dei kunne selja ved for 1 spd. Kona Kari Olsdtr. Olav g. Ved skiftet etter Magdeli Johannesdtr.

Ved skiftet etter Brita Nilsdtr. Nettosummen i buet var rdl. Halve jordegodset vart utlagt til Olav. Vaksdal bnr. I skiftet etter han var midlane i buet knapt rdl. Enkja ervde halvparten. Han fekk bygsla dette bruket av broren Mons Nilsson. Kari og Johannes var barnlause. Det 2. Ein part vart ikkje seld. Dale i hennar 2. Mons g. Maria Halldorsdr. Nils og huslyden hans emigrerte til USA. Anna Filipsdtr. Myster Kari Grimestad , dtr. Reistad og kona Marta f. Guri , dtr.

Daglegnamn Monsajorda. Avling 22 t. Skav og beit tilsvara 20 v. Bruket kunne dessutan selja ved for 4 spd. Mons var g. Dale I skiftet etter Mons vart jordegodset verdsett til 20 rdl. Olav f. I skiftet etter Olav vart bruket utlagt til enkja, sonen Mons og dottera Anna. Han hadde odelsrett til bruket. Hans var g.

Synneva Olsdotter Vaksdal — Brita Ivarsdtr. I skiftet etter Mons var bruket verdsett til 60 rdl. Heile nettoeiga var rdl. Enkja fekk halve bruket. Resten vart skift mellom dei 5 borna. Ivar , var g. Anna Monsdotter Helle bnr. I skiftet etter faren hadde Anna ervt ein part i bnr. Agate Monsdotter Herfindal bnr. Brita Monsdtr. Olsnes ca.

Anna Nilsdtr. Hana bnr. Edith , dtr. Nils g. Margreta Monsdtr. Daglegnamn Andersjorda. I seinare tid Olsnesjorda. Ny skyld: 1 dl. Ny skyld: 3. Resten var ring. Dei avla 22 t. Skav og beit svara til 10 v. Dei kunne dessutan selja ved for 4 spd. Anders er nemnd i skattelistene , og Han er kvar gong mellom dei som betalar minst skatt.

I kopskattemanntalet finn me Anders, kona Anna og dottera Marta. Johannes var gift 2 gonger. Maria Johannesdtr. Sigrid Johannesdtr. I skiftet etter Lars var eiga knapt 8 rdl.

Buet hadde ikkje jordegods. Arven vart skift mellom borna. Lars var g. Synneva Johannesdtr. Ved skiftet etter Tomas vart jordegodset verdsett til spd. Det vart skift mellom enkja og eldste dottera Brita. Brita Tomasdtr.

Kristi Olsdtr. Olsnes bnr. I buet etter Tomas var nettosummen spd. Dette bruket var verdsett til spd. Anders var g. Anna Johannesdtr. Jamne Jon var g. Ragnhild Knutsdtr. Straume Karolina Maria , dtr. Kari Nilsdtr. Olav var smed. Han bygde smidje og bustadhus.

I smidja framfor huset var det damphanar og maskiner. Sandvik , smed, g. Ingeborg Nilsdtr. Kari g. Brita Olsdtr. Stanghelle Randine , dtr. Agnes Ingvarda , dtr. Daglegnamn Brotajorda. Bruk 1. Dyrka jord 25 da. Bustadhus bygt , driftsbygn. Bruk 2. Dyrka jord 23 da. Bruk 3. Dyrka jord 37 da. Bruk 4. Dyrka jord 35 da. Bustadhus og driftsbygning bygde Nils Knutson Nese. Thri quier 6 rdr. Tvende smaa garkalffuer 2 rdr. It ung hors 2 rdr. Fire gieder med 3 kid 2 rdr.

Thri killer 1 rdr. Niels skylder skatt 2 rdr. Endel andre gjeldsposter: Jacob Fladequall angav at Niels Jacobsen ibm. Johannes Haldorsen ibm. Groden settes til 5 rdr. I prestemanntalet og i heiter brukaren Ole, og sameleis i futeregnsk. Johannes Jensson, 6 mrk. Dermed vert dette bruket delt i to jamstore bruk med skyld 12 mrk. Alt i selde han det til broren Anders og flytte heimatt til Haugen og budde sidan der med lyden sin. Garden vert skift i 2 bruk, og Lars Nilsson som fyrr sat med heile garden, vert sitjande med dette bruket.

Synneva Johannesdtr. Nese bnr. Olav d. Det er halvparten av bruket som faren Anders Johannesson sat med. Ole er den Ole Jonsen Hevigen som var med i strilekrigen i Men domen vart umgjord til livsvarigt festningsarbeid. Enkja Ragnhild Johannesdtr. Enkja Anna Olavsdtr. Det er dei som no hev heimel til dette bruket. Han er elektrikar og bur i Indre Arna.

I skiftet etter Einar var nettoeiga vel 80 rdl. Enkja Ingeborg gg.m. yngste bror åt mannen, Johannes clubexandalynewlapeconmembspanat.coinfo, Haus. Sjå ofr. bygsla Anders Nilsson Helle dette bruket hjå faren, Nils Monsson Helle bnr. 1. Frå var Anders eigar av halve bruket. Den andre helvta åtte broren Johannes. Det vart noko strid mellom dei to brørne.

8 thought on “Springar Etter Martinus Monstad - Einar Mjølsnes - Nordhordlandsslåttar (CD, Album)”

 1. Tojakree says:
  Norðurslóðafundur Norræna félagsins í Reykjavík – dansk nedenfor. Það verður heldur betur áhugaverð erindi og umræður um málefni Norðurskautsins í húsakynni Norræna félagsins að Óðinsgötu 7 í Reykjavík miðvikudaginn nóvember, kl. Fyrst mun Ari Trausti Guðmundsson, alþingismaður og formaður Íslandsdeildar Þingmannaráðstefnunnar um.
 2. Vogul says:
  Etter min oppfatning sier § slettes ikke at nettselskap skal avlese egenhendig. Tvert om, nettselskapet er ansvarlig for at det avleses minimum en gang i året, og det er kunden utmerket i stand til å gjøre selv – som NVE har konstatert selv. Det virker ikke som NVE har lest sin egen forskrift. 'Ansvar' er ikke synonymt med 'gjøre selv'.
 3. Vijin says:
  Mar 15,  · Etter at den formelle delen av årsmøtet var over, var det pause med mat og kaffe. Etter pausa fortsatte årsmøtet med utdeling av årets Kulipris. Den kunne lederen Sverre Jansen overrekke til Jon Bojer Godal, som nå i mange år har holdt til i Halsa og er faglig leder av Geitbåtmuseet.
 4. Kagajar says:
  Henrik August var eldste sønn og tok over driften av Øvergaarden etter sine foreldre. Han giftet seg med Kristine Langbakk, født 18 januar i Langbakk, Hamarøy Bildet er malt av Clara fra USA etter et bildet tatt i Motivet er fra Olstua. Henrik sitt naust har døra åpen.
 5. Grogami says:
  Konfirmanter i Strand views Ingen buss fantes på denne tiden, og få om noen, hadde sykkel. Når konfirmantene skulle til Strand Kirke på denne tiden, måtte de gå. 1. rekke: Bergitta Norland, Selma Kleven, Serine Holta, Sigrid Øvrebø Bokn, Ingeborg Bjørkhaug Barka, Tora Varland, Olava Haugen, Anna Fjelde, Hildur Flink, Tea Fjelde, Marta Torsen, Margit Gjerde, Gurina Fiskå.
 6. Jusar says:
  Skøyte frå buet etter Arnfinn Jakobson Nese til Olav Jakobson Nese. Olav Jakobson Nese g. m. Britt Bruvik frå Dale. Born: Ole Jakob. Lars Ørjan. Bruk 2. Oppeluten. Bygselbrev og skøyte frå Johannes Haldorsen på halve bnr. 1 til broren Einar. 1. Einar Haldorson Nese, f. , d. , g. m. Anna Nilsdtr.
 7. Gardami says:
  Jul 12,  · Sommarjobben: Anna (13) styrar det historiske Post- og telemuseet i Lærdal. Som sin første sommarjobb skal åringen ta imot både lokale og turistar som vil læra meir om Lærdal si historie.
 8. Moogule says:
  at det blir varmt etter nokre timars fyring. Høvet er så stort, meiner Jan, at han finn fram den siste skvetten akevitt me har att. Det blir høgtid i konteinaren. For i 29,7 minusgrader gjer potetbrennevin godt. Svært godt! Og me er ikkje dei fyrste som tykkjer det. Godfred .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Education WordPress Theme By Logical Themes