clubexandalynewlapeconmembspanat.co

commit error. suggest discuss. Write PM, will..

Menu

Category: Alternative

Als De Heiland Zal Verschijnen - Various - Voorwaarts Christenstrijders (Vinyl, LP)

12.08.2019 JoJomuro 8 Comments

Dit maakte de Heilige Schrift compleet. Openbaring ,19 zegt: 'Ik betuig aan een ieder, die de woorden der profetie van dit boek hoort: Indien iemand hieraan toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen, die in dit boek beschreven zijn; en indien iemand afneemt van de woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit boek beschreven zijn. Uit deze laatste woorden van Christus apostelen blijkt dus deze heel belangrijke stelregel: De Heilige Schrift is van begin tot eind letterlijk genspireerd en zij die er aan willen toevoegen of afnemen, in welke mate ook, zijn dwaalleraars.

In het algemeen gesproken zijn sektes bezig toe te voegen aan de Heilige Schrift. Ze claimen dat alles wat hun stichters geschreven hebben goddelijk genspireerd is, of dat de uitleg van hun leiders absoluut noodzakelijk is en autoriteit heeft. Modernisten en liberalen daarentegen maken zich schuldig aan iets, dat misschien nog erger is: zij nemen stukken uit de Bijbel en verklaren die voor onzin of een sprookje.

Dit of dat is achterhaald of onlogisch voor mensen van deze tijd. Een oprecht christelijke leraar zal met vreugde Jezus belijden als werkelijk God en werkelijk mens. Dit is de misleider en de Antichrist" II Joh.

Tot kwam ik voor mijn werk geregeld in Duitsland. Tijdens een verblijf voor een beurs kwam ik een Iraans wijnhandeltje tegen. Ik stond stomverbaasd. Kan dat? Nou het bleek dat er in een strook van Iran nog niet zo streng gecontroleerd werd en dat zij nog konden uitvoeren. Bij een later bezoek aan die beurs was dat winkeltje verdwenen. Gebed is het krachtigste wapen tegen het kwade en zo kunnen we ook alleen maar sterk staan.

Wanneer je een leeg of geen gebedsleven hebt, dan sta je open aan allerlei verleidingen. Strijd dan de goede strijd van het geloof.

Dat is niet zomaar een loze spreuk, maar een werkelijkheid. Ook jij en ik moeten de strijd aan gaan en wij hoeven dat niet alleen te doen. Want de uiteindelijke strijd is gestreden toen Christus de hel en de dood heeft overwonnen.

En Jezus is aan onze zijde en voert de legers aan. Stel je daarom afhankelijk op, bidt en leef met God. Je kunt niet zonder Hem. Nee, ik verwacht niet dat het papieren boek een, twee, drie plotsklaps zal verdwijnen.

Veranderingsprocessen gaan vaak veel langzamer dan de enthousiaste voorstanders denken. Maar het einde is wel onontkoombaar. Sommige enthousiaste boekenlezers denken dat het ene medium het andere niet zal verdringen.

Maar helaas, de geschiedenis vertelt ons anders. Het telegram is verdwenen, de telex ook. Maar veel relevanter is het meestal verzwegen voorbeeld van de typemachine, is in amper tien jaar tijd geschiedenis geworden. Die verdwijning bewijst dat er ook zonder gebruik van papier, boeken geschreven kunnen worden.

En als ze zo geschreven worden, waarom dan niet ook zo gelezen? In steeds meer kleine en grote gemeenten komen we mensen tegen die geen Bijbel meer meenemen naar de samenkomst, omdat men de Bijbel online bij zich heeft d. Men leest de Bijbel dus wel, maar tegelijk heeft men de internet verbinding online. De gevolgen laten zich raden, het komt helaas ook steeds meer voor dat men andere zaken aan het doen is i.

We kwamen ook mensen tegen die ons zonder schroom bekende, zelfs geen Bijbel meer te hebben. In ieder geval zou ik niet graag mijn Bijbel willen missen.

Een eigen Bijbel is een kostbaar bezit voor iemand die er dagelijks in leest. De kerk loopt nu de kans ook een theater te worden. Door de invloed van de televisiecultuur kan het zijn dat kerkdiensten ook zo ingericht gaan worden dat de mensen vooral geamuseerd gaan worden. Vele evangelie predikers hebben begrepen dat het grote publiek niet meer tevreden is met het zingen van een paar liederen en de prediking van het evangelie. Men wil meer, er moet amusement bij om het publiek te blijven boeien.

Inmiddels hebben we evangelische conferences, evangelische cabaretgroepen, evangelische musicals en zelfs hoorde ik onlangs van een evangelische buikspreker.

Dat wetende is het toch opmerkelijk wat er gebeurde. Een wezenlijk gevaar vindt plaats wanneer het in de samenkomsten vooral gaat om het vermaak. Het kerstenen van deze heidense feesten, het veranderen van de namen maakt van Kerst en Pasen nog geen Christelijk feest! Na dit alles te hebben bezien, is het duidelijk dat wat Christenen vieren op de Kerstdag in Nederland 1ste en 2de Kerstdag , de geboortedag is van een andere 'Jezus', Nimrod van Babylon.

En op Pasen vieren ze in feite de opstanding van een eveneens andere 'Jezus', de zonnegod die de zon terugbrengt naar het noordelijk halfrond! Achter Nimrod en de zonnegod staat Satan, die de daadwerkelijke aanbidding van deze goden ontvangt.

Laat iedereen, die Kerst en Pasen viert, hiervan doordrongen zijn en dit onthouden! Hij ondervond meer tegenstand voor het verzet tegen de vele tradities 'der ouden' dan voor het prediken tegen de zonde.

Als we net zo trouw zijn als Jezus was, zullen wij eveneens dezelfde ervaring hebben. Het is de roeping van de gemeente om heden ten dage deze Babylonische feesten openlijk ten toon te stellen, te ontmaskeren, welke Satan het Christendom heeft op weten te leggen en alles te verwijderen hoe onschuldig het ook mag lijken wat geen grond vindt in het Woord van God.

Sommigen nemen Rom. Sommige Joden, die waren wedergeboren, verstonden nog niet dat ze dit niet meer hoefden te vieren. Paulus legt hier uit dat diegenen, die het licht van het Nieuwe Verbond wel hadden op dit punt, hun zwakkere broeders en zusters hierin moesten verdragen.

Deze tekst slaat dus zeer zeker niet op het vieren van de gekerstende feesten 'Kerst en Pasen' heden ten dage, welke van oorsprong heidense feesten zijn, en dat dus nog steeds zijn. Iets wat zondig is, blijft zondig, hoe het ook wordt opgepoetst! Gods Woord alleen is onze Gids, en niet het voorbeeld van zelfs godvrezende mensen, die op bepaalde gebieden het Woord van God niet volgen. Zo echter moet het zijn: God is waarachtig maar ieder mens een leugenaar, zoals geschreven staat: Opdat U rechtvaardig bevonden wordt wanneer U rechtspreekt, en overwint wanneer U oordeelt.

Als zij niet overeenkomstig dit woord spreken, zal er voor hen geen dageraad zijn. David was een man naar Gods hart. Hij had geen licht, zelfs niet op zulk een grote afgoderij! Het was een andere koning, Hiskia, die licht werd geven om deze afgodische praktijk aan de kaak te stellen en te vernietigen 2 Kon. Onze veiligheid ligt in het simpelweg volgen van het onderwijs van Gods Woord, en niet in "er iets aan toe te voegen of af te doen". Het echte geestelijke leven is het volgen van Jezus in alle aspecten van ons leven.

Dit houdt praktisch gezegd in dat we ons kruis op ons nemen, en Gods Woord aanvaarden in de kracht van de Heilige Geest in ons dagelijks leven. Evenzo houdt het in dat wij alle menselijke tradities loslaten welke niet gefundeerd zijn in het Nieuwe Testament, met betrekking tot het Nieuwe Verbond.

De Heiland heeft beloofd dat Hij ons zenden zou. de Heil’ge Geest als goede Vriend voor mij en ook voor jou. De Heil’ge Geest getuigt met stille zachte stem. van God de Vader en zijn Zoon en leidt ons terug naar Hem. En als wij zijn gedoopt, bevestigd in God kerk. ontvangen wij de Heil’ge Geest Een Trooster die ons sterkt. O, laat.

8 thought on “Als De Heiland Zal Verschijnen - Various - Voorwaarts Christenstrijders (Vinyl, LP)”

 1. Faeramar says:
  De echte leraar is hij/zij, die de hele Bijbel aanvaardt als het onfeilbare Woord van God. 2. Houding tegenover Christus. Een oprecht christelijke leraar zal met vreugde Jezus belijden als werkelijk God en werkelijk mens. 1 Joh. leert immers: 'Wie is de leugenaar, dan wie loochent, dat Jezus de Christus is?
 2. Maurg says:
  Hoe dit precies zal gaan, daar zijn de meningen over verdeeld. Persoonlijk geloof ik in de Opname van de Gemeente (o.a.1 Thess. 4: ) en daarom denk ik dat de gelovigen na de verdrukking terugkomen met de Here Jezus en duizend jaren met Hem als koningen zullen heersen nadat Hij is teruggekomen op de aarde.
 3. Mujind says:
  Jan 01,  · ‘Voorwaarts Christenstrijders’ wordt samen gezongen in het Gelredome in Arnhem. Dit lied uit de bundel van Johannes de Heer (). Dit lied roept op te .
 4. JoJotaur says:
  Oct 07,  · Een heel mooi rustig stukje over het lied 'als de Heiland zal verschijnen', geschreven door John Propitius. Met als uitkomende stem de .
 5. Kajilabar says:
  tiet Geheim Verboden Vaderlandse Geschiedenis, verduisterd en verborgen door de overheid en zijn deskundigenÿ Door Adam de Witt The Elijah Ministry Postbus 3 Newstead Tasmanië Australië Nabootsrechten behoren aan de Heer. weike vorm van nabootsen of herdrukken, of aanhalingen op een vaise wijze voorstellen dat cods ware volk nadelig aantast, moet niet .
 6. Moogutilar says:
  Laten we als christenen de handen ineen slaan. We moeten elkaar niet nog meer de tent uitvechten, maar samen sterk staan in de naam van Jezus. ZO mogen we de liefde uitstralen van Hem en dat doorgeven aan de wereld. Hij zal ons helpen om bestand te zijn tegen de haat van de wereld, Hij beschermt ons tegen de verleidingen om mee te gaan met de.
 7. Tokus says:
  6 Zie, God is mij een helper, de Here is het, die mij schraagt. 7 Hij zal het kwaad vergelden aan wie mij benauwen, verdelg hen in uw trouw. Wanneer iemand kwaad werd aangedaan, heeft hij de natuurlijke neiging om dat te vergelden op gelijk welke wijze. Of hij zal de persoon in kwestie nooit meer aanzien.
 8. Douhn says:
  Aug 01,  · Als De Heiland Zal Verschijnen (Joh. de Heer Nr. 15) G.F. Root 0V5qLJa0OZ7NRVXlbN0leb Naturza Artur Karbowniak 0V9gu5XCq0YMDkorBTlcSL Records DK2 K2o Frmusik 0VCBZWkksPZkiTRtavalO5 Records DK Love In The Moonlight - Original Mix Chris Michael Chris Michael,John Sivris 0VQ9YJTl1suaTGTyoagt17 .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Education WordPress Theme By Logical Themes